Activiteitencommissie (AC)

Ouders kunnen zonder procedure zitting nemen in de activiteitencommissie (AC). 
De AC is een groep ouders die regelmatig overleg met afgevaardigden van het team heeft en op allerlei gebied behulpzaam is, zoals bij feesten en sportevenementen.

De activiteitencommissie is een groep enthousiaste ouders die het team assisteert bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het hele schooljaar. 
U kunt hierbij denken aan onze vaste activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. 
Ook bij andere activiteiten welke door de school tussendoor worden georganiseerd is de AC vaak betrokken.

De leden van de AC zijn geen aanspreekpunt voor vragen, klachten en/of problemen die uw zoon/dochter of u zelf met de school heeft. 
Hiervoor kunt u terecht bij de eigen leerkracht of de schoolleiding.

Contactpersonen van de AC zijn:
Paula Kamstra
Sandra Jelies

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden