Maatregelen t/m 28 april 2020

Maatregelen van kabinet vanaf 6 april verlengd tot en met 28 april 2020
Op dinsdag 31 maart is door het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen voor de scholen verlengd worden tot en met 28 april. Aansluitend is dan de meivakantie tot en met 10 mei 2020. Dit betekent dat de komende weken opnieuw een beroep wordt gedaan op inzet van ons allemaal: van u als ouder/verzorger en van ons als onderwijspersoneel.   Samen zorgen we dat onze kinderen zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen in deze bijzondere situatie.
 
Onderwijs op afstand
Dit betekent dat we tot die tijd onderwijs op afstand blijven verzorgen, zoals de afgelopen twee weken. De kinderen krijgen van hun meester of juf opdrachten om thuis te maken. De opdrachten en de begeleiding kunnen per school verschillen. Elke school probeert hun kinderen zo goed mogelijk van opdrachten te voorzien en uw kind te begeleiden. Er is in ieder geval minimaal 1 keer per week contact met uw kind.
Uit een inventarisatie is gebleken dat een aantal gezinnen geen of onvoldoende laptops of andere digitale hulpmiddelen hebben om thuis opdrachten te maken. Daarom stellen wij onze Chromebooks, aan deze gezinnen waar dat nodig is, beschikbaar voor bruikleen.  U hoort deze week op welke wijze dit via uw school verstrekt gaat worden.
Ook bij onderwijs op afstand is het evenwicht tussen opdrachten maken en ontspanning belangrijk. En als u vragen hebt of tegen zaken aan loopt, meld dat vooral bij de meester of juf. Er kan dan samen gekeken worden naar oplossingen.
 
Opvang voor ouders werkzaam in vitale beroepen
Als één van de ouders werkt in een vitaal beroep, blijft ook nu opvang op school mogelijk indien dat noodzakelijk is. Neem in dat geval contact op met uw school om gezamenlijke afspraken te maken.
De opvangmogelijkheden gelden gedurende de schooltijden. Voor opvang buiten schooltijden kunt u contact opnemen met de organisatie voor kinderopvang.
Op Goede Vrijdag en Paasmaandag zijn de scholen ook dicht voor opvang en wordt er verwezen naar de kinderopvang. Over de opvang in de meivakantie wordt door OCW en SZW samen met de onderwijssector en de kinderopvangorganisaties nagedacht op welke wijze de opvang wordt ingevuld. U ontvangt zodra er meer duidelijkheid is, nog nader bericht van ons.
 
Richtlijnen vanuit RIVM
Nog steeds gelden er maatregelen die voor alle mensen gelden:

  • Was regelmatig de handen (circa 20 seconden)
  • Hoest of nies in de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoeken
  • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor boodschappen en/of werk
  • Een frisse neus halen mag, maar houd 1,5 meter afstand
  • Bij verkoudheid blijf thuis
  • Bij benauwdheid of koorts van 1 van de gezinsleden, dan blijft het hele gezin thuis
    Vragen
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw school.
Samen komen we deze moeilijke periode door! Ik wens u en uw gezin veel gezondheid toe!
 
Met vriendelijke groet,
 
Mevrouw drs. Y.J. (Yvonne) Boxem-Klein
Algemeen directeur OOE
 

Woensdag 01 april 2020

Nieuwsoverzicht
© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden