Social Schools

De Kubus gebruikt voor de communicatie met de ouders/verzorgers Social Schools. Dit is een online communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzichtelijke communicatie mogelijk maakt en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder/verzorger kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in Social Schools aanmaken. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging via de mail. Berichten worden binnen Social Schools verstuurd, waarbij u (indien gewenst) notificaties via e-mail of via de app ontvangt.

Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en leerlingnummer) en de e-mailadressen van de ouders in Social Schools geïmporteerd . Overige informatie, zoals telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens ook mogen zien. De Kubus en Social Schools gaan uiteraard zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden